Maatcilinder Hoog Model

Maatcilinder 5 ml HM

Maatcilinder 5 ml HMhoogte 115 mm diameter 13 mm
euro 7.93Aantal  
Maatcilinder 10 ml HM

Maatcilinder 10 ml HMhoogte 137 mm diameter 14 mm
euro 7.76Aantal  
Maatcilinder 25 ml HM

Maatcilinder 25 ml HMhoogte 167 mm diameter 21 mm
euro 8.26Aantal  
Maatcilinder 50 ml HM

Maatcilinder 50 ml HMhoogte 196 mm diameter 25 mm
euro 8.92Aantal  
Maatcilinder 100 ml HM

Maatcilinder 100 ml HMhoogte 256 mm diameter 29 mm
euro 10.26Aantal  
Maatcilinder 250 ml HM

Maatcilinder 250 ml HMhoogte 331 mm diameter 39 mm
euro 17.08Aantal  
Maatcilinder 500 ml HM

Maatcilinder 500 ml HMhoogte 360 mm diameter 53 mm
euro 20.40Aantal  
Maatcilinder 1000 ml HM

Maatcilinder 1000 ml HMhoogte 460 mm diameter 65 mm
euro 33.31Aantal  
Maatcilinder 2000 ml HM

Maatcilinder 2000 ml HMhoogte 500 mm diameter 85 mm
euro 70.35Aantal